Bounce

Bounce е основата на хип-хопа. Този елемент е съставна част на всяко движение на танцьора. Bounce е необходимо да се изпълнява в различна форма в зависимост от музиката. Всяко движение в хип-хопа се извършва с Bounce. Ако елементите на танца се изпълняват без това движение, се създава впечатление, че не сте в музиката. Ето защо изпълнението на Bounce е много важно. Видеото представя два вида Bounce и илюстрира тяхното изпълнение.